خدمات ما

تولید پودر آتش نشانی ویژه

تولید پودر آتش نشانی ویژه

برتری در خاموش کنندگی با تغییر فرمولاسیون ویژه و خاص برای اولین بار در ایران

مجوز و تاییده ها

مجوز و تاییده ها

دریافت پروانه علامت استاندارد ملی ایران و گواهی ثبت اختراع

شرایط فروش و اعطای نمایندگی

شرایط فروش و اعطای نمایندگی

اعطای نمایندگی و عاملیت فروش در شهرستان و مراکز استان ها

سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات پرتکرار از سوی کاربران در مورد پودر آتش نشانی، خرید و شارژ کپسول آتش نشانی و ...

100 درصد ضمانت کیفیت

100 درصد ضمانت کیفیت

فروش تضمینی پودرهای آتش نشانی به شرط کیفیت با تست از هر بارِ ارسالی

سخنی با شارژمن ها و فروشندگان کپسول آتش نشانی

سخنی با شارژمن ها و فروشندگان کپسول آتش نشانی

نکات مهم و ضروری در خصوص تشخیص پودر خوب با پودر فاقد کیفیت